Tjänster företag

Exempel på tjänster

 • Städning
 • Bokföring
 • Reception/Administration
 • Fastighetsskötsel/vaktmästartjänster
 • Mindre fixartjänster
 • Någontjänster
 • Utredningar (studenter)
 • Marknadsundersökningar (studenter)
 • Enkätstudier (studenter)
 • Personalförmåner 
 • Med mera