GDPR

Vi har granskat vår integritetspolicy i enlighet med nya dataskyddslagar.

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)
  • Få felaktiga uppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakten mellan dig och AllaTiders Kompetenser i samband med vår affärsrelation.  Information vi lagrar är ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer etc. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.