Vägen till jobb

Unikt projekt hjälper utsatta EU-immigranter

Dorina, Anton Jr. och Anton Sr.

Dorina, Anton Jr. och Anton Sr.

Dorina Aldea och Anton och Anton Caldarar från Rumänien har tillbringat många och långa timmar på Örnsköldsviks gator. De ingår i den stora grupp rumäner som kommit till Sverige för att försöka försörja sig genom tiggeri. Men tack vare ett nytt projekt har de fått chansen att i stället börja arbeta.  

Satsningen är ett samarbete mellan AllaTiders Kompetenser och projektet Make Sense som finansieras med medel från EU och som ska användas till hälsofrämjande och kompetenshöjande aktiviteter.

– Genom oss är det nu möjligt att hyra en i dag tiggande EU-immigrant på rätt sätt. De får avtalslöner, sociala avgifter och pension samt stöttning och lotsning, säger Stina Haglund, VD för AllaTiders Kompetenser i Örnsköldsvik.

En av aktiviteterna har varit att utreda om det är möjligt att ersätta tiggeriet med arbete och nu har det öppnats helt nya dörrar för den här utsatta gruppen.

Stina Haglund har länge brunnit för frågan.

– Vi tror mycket på att ge redskap, ett jobb istället för växelpengar i koppen. Ett jobb hos oss är ett steg in i samhället, säger hon.

Men det var inte bara att sätta igång. Först gjordes en utredning av GF Chansen i Umeå och det fanns många praktiska saker att ta hänsyn till.

– Det är inte lätt att anlita personer ur den här målgruppen eftersom kommunikation är svårt och de behöver ett samordningsnummer och ett bankkonto. De behöver också en bild av hur det fungerar med lön i Sverige eftersom man får betalt efteråt, inte i handen efter varje arbetspass. För oss är det viktigt att det blir rätt med sociala avgifter och pension och att denna målgrupp har samma ersättning och villkor som de seniorer och studenter vi hyr ut, säger Stina Haglund.

Hon poängterar att det även är viktigt med ett stödsystem kring dem som anställs, och det är här Make Sense kommer in. Alla immigranter som blir aktuella för jobb hos Alla Tiders Kompetenser är anslutna till deras arbetspaket.

– Vi är otroligt tacksamma för Make Sense, det hade varit oerhört svårt för oss att göra detta utan deras insatser, säger Haglund.

Det första uppdraget

Nyligen togs det allra första steget för att konkretisera det som bara varit en god idé.

Stina Haglund tog kontakt med Elin Holmberg som verkar som frilansjournalist i Örnsköldsvik och som skrivit mycket om tiggarnas situation.

– Jag fick frågan om jag kunde tänkas ha något uppdrag hemmavid och på så sätt vara något av en testperson för det här projektet, säger hon.

Hon kom fram till att hennes förfallna och nonchalerade trädgård skulle behöva några omsorgsfulla och kompetenta händer.

– Jag har själv besökt romer i Rumänien och jag vet att de allra flesta vill bryta den onda cirkel de hamnat i. Men de tillhör en sedan länge utsatt grupp och varit nonchalerade på arbetsmarknaden.

Hon menar att det därför är intill omöjligt för många av dem att få ett anständigt arbete.

– Därför vill jag vara med och bidra här hemma på alla sätt jag kan.

Förra veckan åkte Dorina, Anton och Anton hem till Elin och genomförde sina första uppdrag.

– De jobbade en halv dag och jag fick en helt fantastisk trädgård. Jag ger dem fem stjärnor av fem, säger Elin.

Nu jobbar Alla Tiders Kompetenser för att de tre EU-medborgarna ska få ytterligare uppdrag och att satsningen ska ge ringar på vattnet.

– Vi vet att många vill hjälpa och detta är ett enkelt sätt som ger långsiktig effekt. Kanske finns det fler som behöver få saker gjorda hemma, säger Stina Haglund.

– Det är fantastiskt roligt att kunna göra skillnad. Det har varit tanken från det att jag tog över bolaget Alla Tiders kompetenser. Beroende på vilka verksamheter vi har kan vi göra olika saker, men alla kan göra något.