Rot- och rutavdrag

Reducerad skatt på arbetskostnad

När du anlitar oss för att utföra en hushållsnära tjänst kan priset för arbetet skattereduceras via så kallat rot- eller rutavdrag. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du som kund äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger helt eller delvis, men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Rutavdrag

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Enklare städ-eller rengöringsarbete som t.ex .dammsugning, dammtorkning, diskning ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.

Personnummer och fastighetsbeteckning

Det är viktigt att du meddelar oss redan vid beställning att du önskar utnyttja rot- eller rutavdrag. Vi kommer då fråga efter ditt personnummer ifall det rör sig om rotarbete även fråga efter fastighetsbeteckning.

Du hittar mer information om omfattning och regler för rot- och rutavdrag på www.skatteverket.se.